Risål, benfiskart i ordenen gjelleåler (ordenen omfatter bare én familie). Den blir opptil 90 cm lang og lever i ferskvann, bl.a. på rismarker i det sørøstlige Asia. I tørkeperioder graver den seg dypt ned i mudderet og kan overleve i lang tid. Regnes mange steder som en god matfisk og er innført til Hawaii. Overlever svært lenge på tørt land såfremt huden holdes fuktig.