Ringvinger, underfamilie i dagsommerfuglfamilien nymfevinger. De er utbredt over hele verden og teller i Europa ca. 100 arter, hvorav 20 finnes i Norge. De fleste artene har én eller flere ringformede flekker i vingenes ytre tredjedel. Vingene er oftest farget med sjatteringer av brunt. De fleste er av middels dagsommerfuglstørrelse, men noen store forekommer. Mange er knyttet til skog og foretrekker skygge. Andre flyr på enger eller i fjellområder. I Pyreneene, Alpene og Balkanfjellene er det spesielt mange arter, særlig i slekten Erebia. Larvene er gjerne kryptisk farget og ernærer seg av ulike gressarter.