Research, (i markedsføring): undersøkelse av markeds- og forbrukerforhold; (i journalistikk): innsamling av data og bakgrunnsinformasjon for en større reportasje.