Organiske løsemidler som tetrakloretylen og andre hydrokarboner, se kjemisk rensing.