Rekvisitt, gjenstand, redskap el.l. som trengs til et arbeid; gjenstand som brukes på en teaterscene under forestillingen.