Reinbrems, tovingeart i bremsfamilien Oestridae. Den ligner i utseende og levevis på kubrems, bortsett fra at den kun går på reinsdyr. Eggene legges i dyrenes pels, og larvene utvikles etter hvert under huden i betente sår, såkalte «værbyller», som det i ekstreme tilfeller kan være flere hundre av på ett dyr. Hver byll etterlater et hull som skjemmer preparerte reinskinn. Forpuppingen foregår på bakken. Arten er vanlig der det ferdes reinsdyr.