Rehabiliteringspenger, tidligere ytelse fra folketrygden, som ble gitt til medlem av trygden som hadde fått sykepenger i mer enn ett år, og som fortsatt var under aktiv behandling for å bedre sin arbeidsevne. Fra 1. mars 2010 erstattet med arbeidsavklaringspenger.