Regaler, egentlig de rettigheter som følger kongeverdigheten; betydde i eldre tider alle kongens rettigheter, både politiske og økonomiske; i nyere tid betegner regaler kongens (eller statens) spesielle rettigheter av økonomisk art, f.eks. bergverks-, jakt- og tollrettigheter.