Reduserende atmosfære, betegnelse for at gassen som en kjemisk prosess foregår i, virker reduserende. Kan f.eks. bestå av hydrogen eller fremvise et lavt oksygenpartialtrykk.