rødknurr, benfiskart i knurrfamilien. Rødaktig i fargen, og brystfinnen når langt bak gattfinnens forkant. Snuten ender i to tannete fliker. Lengde opptil 75 cm, vekt opptil 5,2 kg. Utbredt på grunnere vann fra Vest-Afrika til Norge. Fiskes en del lengre sør i Europa. Se også knurrfamilien.