Prydhøns, dvergtyper av tamhøns som er foredlet med tanke på hobbyavl og sportsavl. Typisk for disse rasene er stor fargevariasjon, vakre farger og spesiell fjærdrakt.