Prostetisk gruppe, en organisk kofaktor av ikke-proteinnatur som sitter bundet til et enzym eller annet protein, og deltar i dette proteinets biologiske funksjon. Eksempler er hem i hemoglobin, pyridoksalfosfat i aminotransferaser, og biotin i karboksylaser. Den prostetiske gruppen bærer midlertidig et molekyl som skal overføres innen cellen eller organismen, i eksemplene henholdsvis oksygen, aminogrupper og karbondioksid.