Presumere, anta, forutsette, gå ut fra, tenke seg.