Prøvevotering, avstemning som går foran den egentlige, avgjørende votering. I tilfeller hvor en rekke forslag foreligger, kan prøvevotering foretas for å bringe på det rene hvilke to forslag som samler flest stemmer. Den endelige avstemning holdes deretter over disse to forslag.