Potthval, (eldre nederl. potswal, ty. Pottwal), annet navn på spermhval. Navnet har den fått i Nederland på grunn av sitt svære hode.