Potpurri, musikkverk, med eller uten tekst, sammensatt av forskjellige verker, som regel deler av slike, og oftest av kjente melodier.