Notere betyr å nedtegne, skrive ned, merke seg, registrere. Brukes også om å føre opp som gjeldspost i et regnskap, debitere; fastsette offisiell prisverdipapir el.l. Innnen musikk: sette i noter.