Fransk litterær strømning med tilknytning til narodnikibevegelsen. Dens program var å skildre det enkle folkeliv.