Poker. Hånd med den beste kortkombinasjonen i poker: royal straight flush. I poker teller ikke fargen, og om noen skulle ha en tilsvarende hånd i en annen farge (hvilket er svært usannsynlig), vil deltakerne måtte dele potten.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Poker er et kortspill som er kjennetegnet ved at man byr og bløffer. Poker kan spilles av to, men fungerer best med fem til åtte deltakere. Det gjelder å få den beste kombinasjonen («hånden») med fem kort, og man satser penger på sine egne korts sjanser til å slå motspillernes. Det spilles enten om penger eller i form av turnering.

Faktaboks

Uttale
pˈoker
Etymologi
antagelig av tysk pochen, ‘skryte, bløffe’

Det finnes mange varianter av poker; de vanligste i dag er Texas hold'em, Omaha, Draw og 7-card stud. 5-card stud («hard poker») er en variant som ble mye spilt i det ville vesten, men som spilles lite i dag. Tidligere var det vanlig å bruke joker i draw, men det er sjelden nå.

Spillets gang

Enkelt fortalt får alle spillerne like mange kort, og spillet starter med at en av spillerne kommer med et bud på en pengesum (ofte ved å legge pengene på bordet). Så kan hver spiller, etter tur, bestemme om de vil gi seg (kaste seg), by like mye som det siste budet (syne) eller by mer enn det siste budet (høyne). I løpet av spillet får spillerne tilgang til flere kort, og flere muligheter til å kaste seg, syne eller høyne. Summen av alle budene som er kommet inn på et gitt tidspunkt kalles potten.

En runde i poker kan vinnes på to måter:

 • Hvis en spiller byr så høyt at ingen andre tør å syne, så vinner denne spilleren potten, og ingen trenger å vise frem noen kort.
 • Hvis to eller flere spillere til slutt har lagt like mange penger i potten, så vinner den av disse spillerne som har den beste pokerhånden (den beste kombinasjon av fem kort) potten.

Siden det er flere byrunder, og stadig nye kort som kommer i spill, vil det innbyrdes styrkeforholdet mellom spillerne nesten alltid endres i løpet av en runde. Når en spiller byr, kan det være fordi hen føler seg sikker på at hen vil ende opp som best, og derfor vil ha spillere med til å betale. Men en spiller kan også by for å skremme vekk andre spillere. Det er dette som kalles bløffing. Innimellom dette finnes det mange graderinger av finter. En spiller kan godt by hardt på en hånd som på det daværende tidspunkt er verdiløs, men som likefullt har en viss sjanse til å ende som best i tilfelle noen tør å syne.

Pokerhender

En pokerhånd er en gruppe av kort man kan spille, og den består alltid av fem kort, selv om man kan ha tilgang på flere kort. Det er altså for eksempel umulig å ha tre par. De mulige pokerhendene man kan ha, rangert fra best til dårligst, er

 • Straight flush: Alle kort etter hverandre i samme kortfarge. Eksempel: 9,8,7,6,5 i hjerter. Hvis kortene er de fem høyeste i fargen, altså ti, knekt, dame, konge og ess, kalles det royal (straight) flush.
 • Fire like, for eksempel fire konger.
 • Hus: Tre like av ett kort og to av et annet. Eksempel: Tre knekter og to toere.
 • Flush: Fem kort i samme kortfarge. Eksempel: Ess, dronning, 6, 4 og 2 i spar.
 • Straight: Fem kort etter hverandre. Eksempel 5,4,3,2, ess. (Ess kan regnes som 1 eller 14.)
 • Tre like, for eksempel tre åttere.
 • To par, for eksempel to tiere og to firere.
 • Ett par.
 • Høyt kort; det vil si det høyeste kortet man har på hånden.

Texas hold ‘em

Texas hold‘em er en av de vanligste variantene av poker. Det spilles på følgende måte:

 1. De to spillerne til venstre for giver setter hver sitt tvungne startbud. Disse kalles small blind (SB) og big blind (BB). Spilleren som sitter nærmest giveren (forhånden) setter SB, og neste spiller setter BB, som som regel er dobbelt så stort som SB.
 2. Alle spillere får to private kort.
 3. Spillerne ser på kortene. Spiller nr. 3 (talt fra giver) har nå tre muligheter: kaste seg, syne eller høyne. Deretter får alle spillerne det samme valget etter tur. Hvis ingen av spillerne høyner, er spiller som satte BB sistemann til å snakke. Han kan selvfølgelig også høyne.
 4. Så kommer tre åpne kort på bordet. Disse kalles ‘floppen’. Åpne kort kan brukes av alle i kombinasjon med de to private kortene. Nå er det SB som snakker først, og deretter alle de andre spillerne etter tur.
 5. Så legges det ett kort til som er åpent. Dette kalles ‘turn’. Alle spillerne kan igjen kaste seg, syne eller høyne.
 6. Til sist kommer enda ett kort åpent. Dette kalles ‘river’. Det er altså fire byrunder: Etter de private kortene, etter flopp, etter turn og etter river.

Grenser for høyning

Det finnes ulike prinsipper for hvordan man kan by og høyne. De vanligste er følgende:

 1. No limit. Man kan by så mye man vil.
 2. Pot limit. Du kan høyne med det som ligger i potten etter at du eventuelt hadde synt. (Eksempel: Ligger det 10+ 20 i potten, ville det ha kostet deg 20 å syne. 10+20+20=50. Det vil si at du kan høyne med maks. 50, altså legge 70 på bordet. Hvis neste spiller så skal syne deg, koster det 70. Eller han kan igjen høyne etter samme regel som beskrevet.)
 3. Fixed limit. Her er det en fast (og som regel tvungen) grense for hvor mye man kan høyne med.

Turneringspoker

I turneringspoker starter alle spillerne med like mange sjetonger. Spillerne er vanligvis fordelt på 9-mannsbord, men 6-mannsbord er også vanlig («short handed»). Spilleren som først taper alle sine sjetonger kommer på sisteplass. Slik fortsetter man til én spiller har alle sjetongene.

For at en turnering ikke skal vare uendelig lenge, heves blindebudene gradvis i løpet av turneringen.

Historie

Forløperen for poker var det europeiske tre-kortsspillet primero fra 1500-tallet. Man bød på hånden man satt med, og hender av verdi var par, tre like og tre i samme farve, som ble kalt en flux (senere flush). I løpet av 1700-talet var byingen og bløffingen blitt inkorporert i fem-kortsspill som brag (England), poque (Frankrike) og pochen (Tyskland; pochen betyr «å bløffe»).

Franske kolonister brakte spillet til Louisiana-territoriet på 1700-tallet. Spillet spredte seg nordover langs Mississippi (særlig på elvebåter) og vestover med gullrushet. På 1820-tallet spilte man med 20 kort, og det var fire spillere. Det var følgelig ikke noe kortbytte og kun én byrunde. Det ble spilt med no limit (fixed limit er en ny oppfinnelse). Vi vet 52 kort ble brukt i 1834, og kortbytte i draw ble innført før 1850 en gang.

Borgerkrigen bidro til at spillet ble spredt over hele USA. 5-card stud oppstod omtrent på denne tiden. Wild cards (enten jokere eller definerte kort i stokken) ble introdusert rundt 1875. Lowball (der det gjelder å ha dårligst hånd) og split pot (der to spillere deler potten) ble begge innført rundt 1900.

Poker ble brakt tilbake til Europa i 1871 da oberst Jacob Schenck, USAs ambassadør i Storbritannia, forklarte spillet til en gruppe gentlemen som inkluderte medlemmer av hoffet. En hertuginne fikk Schenck til å skrive ned reglene, som hun fikk trykket opp privat og distribuert ved Victorias hoff. Selv om spillet var populært der på 1870-tallet, spredte det seg ikke i Storbritannia og på kontinentet før på 1910-tallet, og da utvilsom godt hjulpet av amerikanske soldater som deltok i første verdenskrig. De første hundre årene var det bare menn som spilte poker, men fra 20-tallet av deltok også kvinner og mennesker fra alle samfunnsklasser.

Hold 'em oppstod i Robstown nær Corpus Christi rundt første verdenskrig. Det ble introdusert i Dallas i 1925. Omaha (hvor man har fire private kort istedenfor to, men hvor man er nødt til å bruke to fra hånden og tre fra bordet) ble introdusert i Las Vegas i 1982 og i London i 1984. En vanlig variant av omaha er omaha high-low, hvor beste og dårligste hånd deler potten, men dette slår bare inn når dårligste hånd ikke er bedre enn 8 på topp. Man må ikke bruke samme kortpar til høy og lav, så én spiller kan vinne både høy og lav.

Filmklisjeer og myter

Det er mange filmer der det forekommer pokerspill, men typisk for mange av dem er at spillerne får altfor gode kort. I tillegg er bløffeaspektet ofte overdrevet, for å gjøre spillet mer cinematisk spennende. Dette forstår som regel publikum. Men man ser også ofte at en spiller blir overbydd og må løpe rundt på byen for å reise penger. Hvis man faktisk spilte slik, ville jo den med mest penger alltid vinne, og hvem ville være interessert i et slikt spill? Det er altså bare en myte.

Den mest kjente filmen der pokerspill er sentralt er The Cincinnati Kid fra 1965 med Steve McQueen, Karl Malden og Ann-Margret. Her skildres et langvarig spill med 5-card stud, der det blir jukset underveis. Den kanskje beste og mest realistiske pokerfilmen er Rounders (Siste spill) fra 1988 med Matt Damon, Edward Norton, Gretchen Mol og John Malkovich. Den handler om en pokerspillende jusstudent som må hjelpe sin venn ut av en gigantisk pokergjeld. Dette klarer han, men det går ut over både kjæreste og studier. Filmen gir et troverdig inntrykk av flere typer pokerspill og ikke minst miljøer hvor høyt spill foregår.

Internettpoker

Internettpoker dukket opp på slutten av 1990-tallet, og hadde sin storhetstid i det første tiåret av 2000-tallet. Internettpoker førte til at spillere kunne få enormt mye spillerfaring i løpet av kort tid. Det kom derfor en lang rekke unge spillere som ikke hadde noen erfaring fra live poker, klassisk bløffing og så videre. På turneringer (men noen ganger også pengespill) satt de derfor ofte med musikk på øret og solbriller og forholdt seg ikke til de andre spillernes adferd. Spillet dreide seg i retning av hva som var spillteoretisk riktig, og det psykologiske aspektet ble mindre viktig enn tidligere.

Internettpoker har blitt mindre populært, hovedsakelig av to årsaker. Den ene er at mange land etterhvert har forbudt spillet eller gjort det komplisert å overføre penger til og fra nettstedene der man spiller. Den andre er at det er bare en svært liten del av spillerne som vil vinne i det lange løp på grunn av den andelen nettstedet krever av all innsats. Andel vinnende spillere er neppe over 2 prosent.

Profesjonell pokerspilling

Å leve av å spille poker er noe mange drømmer om, og mange har prøvd, men som svært få er i stand til. For å klare dette må man være svært talentfull, skaffe seg mye erfaring, og kontinuerlig holde seg oppdatert på teori. Det er en fulltidsjobb med stort press, fordi man alltids vil oppleve lange perioder med uflaks. Det blir fort også et monotont liv som slett ikke er så glamorøst som det ofte gis inntrykk av.

Pokercomputer

Pluribus er en pokercomputer som bruker kunstig intelligens. Den spiller no limit Texas hold 'em, og i 2019 ble den den første computeren som har klart å bli vinnende i spill med flere deltagere av toppkaliber.

Pluribus lærte seg selv å spille offline for å lage en grunnleggende strategi, og var deretter selvlærende i sanntid i online-spill. Den grunnleggende strategien tok åtte dager å få på plass. Denne typen maskiner har dreid poker ytterligere i spillteoretisk retning, og revolusjonert spillet. Pluribus gjør manøvere ingen teoretiker eller proffspiller ville ha vurdert tidligere.

Norge

Draw poker blitt spilt i Norge i lang tid. Hold 'em kom til Norge rundt 1980. Poker har vært regnet som hasardspill (lykkespill) og vært forbudt. Norgesmesterskapet i poker har derfor i mange år vært arrangert i utlandet — de senere årene i Dublin.

Norsk Pokerforbund har lenge kjempet mot det norske regelverket, og de vant en delvis seier i Borgarting i 2013. Lagmannsretten konkluderte da, under tvil, med at turneringspoker ikke er å anse som lykkespill. Det arrangeres i dag også et NM med statens velsignelse i Norge.

I dag er det tillatt i Norge å spille poker privat med maksimalt 1000 kr innsats fra hver spiller.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg