Hasardspill, spill hvor slump, ikke dyktighet, i stor grad avgjør gevinst eller tap. I spillekasinoer spilles hasardspill både med kort og terninger, hvor eventuell gevinst avhenger både av hell og spillerens innsikt i sannsynlighetsregning. Se også lykkespill.