Plenarforsamling, eller plenum, møte av en forsamling hvor alle medlemmer deltar (el. kan delta), motsatt komité eller avdelingsmøte. Stortinget opptrer i stor utstrekning som plenarforsamling.