Plagal toneart, om kirketoneart med toneomfang vesentlig rundt grunntonen, oftest en kvint over og en kvart under denne, til forskjell fra autentisk toneart som har toneomfang vesentlig en oktav over grunntonen.