Om kirketoneart med omfang vesentlig fra grunntonen og en oktav oppover, til forskjell fra plagal ('avledet'), som har samme grunntone som den tilsvarende autentiske, men går en kvart dypere enn denne.