Plagal kadens består av akkordene S (subdominant) og T (tonika), uttrykt med trinntegn; IV og I. Kadensen betraktes som "mykere" enn den autentiske. Dette fordi den hverken har ledetone eller rent kvintfall akkordene i mellom.