Trommel med tinder på skurtresker, fôrhøster m.m. som samler opp løst stråmateriale. Roterer motsatt kjøreretningen og løfter materialet over seg og inn i maskinen.