Pianostemmer, yrkesutøver som vurderer, feilsøker, stemmer, regulerer, intonerer og reparerer flygler og pianoer. Pianostemmeren reiser oftest rundt til eiere av pianoer og flygler, men kan også arbeide på verksted med større reparasjoner og utføre servicearbeid i pianoforretninger. Opplæring skjer dels i videregående skole og dels som lærling i bedrift. Skoledelen begynner med et videregående trinn 1-kurs i design og håndverk og et videregående trinn 2-kurs i pianostemming og pianoteknikk. Opplæringen avsluttes med en fagprøve.