Petroleter, en meget flyktig prosessbensin, består hovedsakelig av alkanene pentan og heksan. Kokepunktområder 40–60 °C eller 60–80 °C, innholdet av aromatiske hydrokarboner må ikke være over 3 %. Har stor anvendelse som løsnings- og ekstraksjonsmiddel, særlig av vegetabilske og eteriske oljer.