Pepperspray, eller OC-pepperspray, er fra 2003 godkjent til bruk i norsk politi i hht. politiets våpeninstruks. Virkestoffet i OC-pepperspray er fremstilt fra pepperfrukter, og gir ved konsentrert levering (sprayboks eller lignende) en umiddelbar lammende virkning på åndedrettsorganer.