Pentagram, stjernelignende figur som dannes ved at man trekker opp alle diagonalene i en regelmessig femkant. Pentagram har vært mye brukt i magien både i gammel og i ny tid som vern mot onde makter. Pytagoreerne, gnostikerne, nyplatonikerne og druidene brukte pentagram som merke. I Norge kalles pentagram marekross, maremerke eller tussemerke, og man finner det ofte risset inn på dører, kjøreler m.m.; det er også et av de vanligste norske bumerker. En forutsetning for magisk virkning var at pentagrammet var skåret eller malt med én strek, uten avbrudd.