Partisk, som tar parti eller treffer valg uten hensyn til saklige grunner, som lar seg lede av personlige sympatier eller antipatier; (om dom, avgjørelse) som er preget av et slikt syn.