Argentitt, en ustabil form av sølvsulfid, Ag2S, med kubisk symmetri. Tidligere oppfattet som et eget mineral. Se sølvglans.