Oval eller rektangulær plate med hull for tommelfingeren, til å blande malerfarger på. Brukt fra 1400-tallet. Også betegnelse for en malers karakteristiske fargeholdning. Palettkniv har et tynt og elastisk blad og brukes til å blande fargene, skrape paletten ren og iblant også til å stryke fargene på lerretet.