En metode for å bedre fargegjengivelsen i formater eller skjermer som bare kan gjengi et begrenset antall farger på samme tid, for eksempel på grunn av minnebegrensninger på grafikkortet. Fullverdig fargegjengivelse krever 24 biter per farge, hvilket gir 224 = 16 777 216 farger. Hvis skjermen eller formatet bare tillater et begrenset antall samtidige farger, for eksempel 256 (= 28, altså 8 biters fargegjengivelse) plukker man ut de 256 fargene som gir den beste visningen av bildet, og lagrer disse i en egen palett. Bildefilen kan da begrenses til 8 biter per bildepunkt, pluss det som trengs for å definere paletten. Dette gjør filen langt mindre enn om hvert punkt i bildet måtte inneholde 24 biter for å beskrive hver farge for seg. Hvis to bilder har forskjellige paletter, og skal vises samtidig på en skjerm med et begrenset antall farger, vil det ene bildet bli forvrengt, med mindre palettene ligger svært nær hverandre i fargeutvalg.