Datagrafikk

Datagrafikk er grafikk fremstilt på datamaskin, enten for å anskueliggjøre statistiske data eller som tegninger eller «malerier». De fleste moderne tekst-, database- og regneverktøy for PC-er inneholder moduler for fremstilling av grafikk. Egne programmer som genererer tegninger som vektorgrafikk (hvor elementene representeres matematisk) eller som punktgrafikk (hvor bildet defineres direkte i forhold til hvert punkt på dataskjermen) er også populære. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Datagrafikk

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt