Ostebakterier, mikroorganismer som er aktive ved ostens modning (gjæring). Foruten bakterier er muggsopp og gjærsopp også virksomme i enkelte osteslag (f.eks. gammelost, normannaost, camembert). Mikroorganismene omdanner eller spalter ostens bestanddeler og fremkaller derved ostens karakteristiske kjennetegn. De fleste ostebakterier tilhører gruppen melkesyrebakterier. Ved industriell osteproduksjon anvendes nå renkulturer av de mikroorganismer som er virksomme ved ostemodningen. Renkulturene tilsettes ystemelken og for enkelte osteslag også osten.