Oppdalskifer, kvartsittskifer som utvinnes i Drivdalen og sidedalen Åmotsdalen i Oppdal, Sør-Trøndelag. En meget solid bergart som ble dannet ved kaledonsk omvandling av sandsedimenter, og overveiende består av kvarts, feltspat og glimmer. Skiferen leveres som skifermurstein, peiser, støttemurer, trappetrinn, gulvflis, bruddheller, tråkkheller, bekledningsheller o.l. Spaltbarheten skyldes tynne lag av parallellstilt glimmer (sericitt) som ligger mellom de mer kvartsrike lagene.