Oksehodespinner, sommerfuglart i spinnerfamilien Notodontidae. Forvingene er gråaktige med en gul, rund flekk i spissen av hver. Bakvingene er gule, vingespenn 45–65 mm. De hårete larvene lever i kolonier på løvtrær, men spiller liten økonomisk rolle, fordi de sjelden forekommer i masser. Arten flyr fra mai til juni i skogbryn og lysninger og er ganske vanlig i Sør-Norge.