Oaivvuš, oivoš-, samisk sammensetningsledd i stedsnavn: elveutløp av innsjø.