Nukleærlogg, fellesbetegnelse for måleinstrumenter som registrerer isotopstråling i petroleumsbrønner. Vanligst er måling av gammastråling, som utføres med en gammalogg, men også måling av nøytronstråling brukes i forbindelse med leting etter og produksjon av petroleum, se nøytronlogg. En spesiell type nukleærlogg er basert på måling av nukleær magnetisk resonans (NMR), denne brukes i borehull for å bestemme bergartens egenskaper.