Loddavvik, loddlinjens helning i forhold til ellipsoidenormalen for den aktuelle ellipsoiden (se geodetisk datum). Angis i nord–sør-komponent ζ og øst-vest komponent η. ζ uttrykker astronomisk bredde minus geodetisk bredde, ζ = φAφG . η uttrykker (astronomisk østlig lengde minus geodetisk østlig lengde) multiplisert med cosinus til bredden. η = (λøAλøG ) · cos φ.