Nordsjøsvever, artskompleks i sveveslekten i kurvplantefamilien. Planter med få rosettblad, mer eller mindre blågrønne stengelblad, og 2–20 langstilkede kurver i toppen av stengelen. 4–8 småarter i Norge, fortrinnsvis på Vestlandet.