Nobility, adel(skap). The nobility, høyadelen, tilsvarer gradene duke, marquis, earl, viscount, baron. Disse er peers og har rett til sete i Overhuset. Jfr. gentry.