Njoaski, njoaske-, samisk sammensetningsledd i stedsnavn: skar.