Nikkebrønsle, ettårig urt i kurvplantefamilien. 50–70 cm høy, med lysegrønne, sittende, hele eller tannete blad. Kurvene har bare rørkroner, av og til enkelte tungeformede kantblomster; alle er brune. Frukten er firkantet og har flere brodder som hekter seg fast i forbipasserende dyr, som på den måten sprer planten. Nikkebrønsle vokser på næringsrike, fuktige steder på Østlandet og spredt til Rogaland. Se også brønsle.