Newcastle disease, akutt og meget smittsom, febril fuglesykdom forårsaket av et paramyxovirus. Den angriper høns, kalkun, ender, duer og ville fuglearter. Symptomene er uro, utflod fra neseåpningene, nedsatt egglegging, diaré og pustebesvær. Sykdommen har høy dødelighet og betraktes som en av de mest tapsbringende fjærfesykdommer i verden. Inkubasjonstiden kan variere, men er i gjennomsnitt ca. 5 dager. Det er utviklet effektiv vaksine, men vaksinen må gjentas relativt hyppig for å være effektiv. I Sverige var det utbrudd av sykdommen i hønsebesetninger i 1956, og både i Sverige og Danmark i 1995. I Norge ble sykdommen for første gang med sikkerhet påvist hos høns i 1996. Hos menneske kan viruset forårsake øyekatarr (konjunktivitt).