Neumer, tegn for notering av enstemmig sang, særlig innen middelalderens kirkemusikk. Tidlige neumer angav verken tonehøyde eller rytme, kun melodibevegelsens retning, og hadde nytte bare som støtte for dem som kunne melodien fra før. Slike neumer kalles gjerne cheironome (av gr. 'for hånd'), da tegnene sies å etterligne korlederens håndbevegelser for å angi det melodiske forløp (cheironomi). Fra ca. 1000 ble neumer notert på linjer for å vise riktig tonehøyde og intervall; slike blir gjerne kalt diastematiske neumer. På 1200-tallet ble neumene avløst av koralnotasjon og mensuralnotasjon.