Diastematisk, noteskrift som anskueliggjør linjen todimensjonalt. Brukes særlig om en type neumer (ca. 900–1100) som ved sin plassering høyere eller lavere angir melodiens bevegelse; dette i motsetning til de såkalte cheironomiske neumer som skrives fortløpende i horisontalplanet.