Koralnotasjon, kvadratnotasjon, forskjellige former for musikknotasjon på notelinjesystem som utviklet seg omkring 1200 av neumene. Forekommer hovedsakelig i to former: romanske (med kvadratiske notehoder) og germanske (hesteskosøm-noter). De førstnevnte brukes fremdeles i romersk-katolske bøker.