Solbærgallmidd, middart i familien gallmidder. Mikroskopiske dyr som gjør betydelig skade på solbær, spesielt på Sør- og Vestlandet. De lever vernet inne i knoppene, som svulmer opp utover ettersommeren. I hver angrepet knopp overvintrer 3000–4000 gallmidder, året etter er knoppen svulmet opp til ertestørrelse, og antallet økt til 25 000–30 000. Angrepne knopper utvikler verken blad eller blomster, og det blir lange, nakne grenpartier. Omkring blomstring vandrer gallmiddene over i nye knopper. Ved denne spredningen dør de fleste, da gallmidder er svært følsomme for uttørking. Vindspredning forekommer også, men den viktigste spredningsmåten er som oftest kjøp av infiserte busker ved nyplanting. Gallmiddene overfører virussykdommen nesletopp, som også gjør stor skade på solbær. Er mer enn 8 % av knoppene angrepet bør plantene fjernes. Se også gallmidder.