Nedtrappe, gradvis redusere eller avvikle, med tilsvarende substantiv nedtrapping (avtrapping). Dannet som motstykker til opptrappe, opptrapping. I bruk i norsk fra 1960-tallet som oversettelseslån for engelsk escalate, deescalate (escalation, deescalation), særlig brukt i forbindelse med Vietnamkrigen. Jfr. eskalere.